SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SVJ, s.r.o.

City

Komplexní správa nemovitostí

Společnost SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SVJ, s.r.o. byla založena s cílem vybudovat seriózní společnost na trhu služeb a správy nemovitostí, která vlastníkům budov nabídne kvalitní a komplexní služby založené na individuálním přístupu ke klientovi. Zakladatelé firmy mají dlouholeté zkušenosti v oboru správy nemovitostí, ať už z vlastní činnosti v oboru, nebo z činnosti na trhu již etablované firmy.

Především klademe velký důraz na vstřícný, individuální přístup k vlastníkovi, se kterým se snažíme úzce spolupracovat. Nabízíme komplexní zajištění správy nemovitosti a to přesně dle potřeb klienta – od základní ekonomické správy domu, až po „facility management“, tedy kompletní správu domu, včetně zajištění základních služeb (zajištění úklidu, údržba technologií včetně revizí, zpracování odečtů tepla a vody pro rozúčtování služeb, apod.). Správa Vaší nemovitosti bude zajištěna zodpovědnými profesionálními pracovníky za pomoci moderní výpočetní techniky a licencovaného software. Faktickou správu nemovitostí jsme schopni vykonávat ihned po fyzickém a protokolárním převzetí objektů od vlastníka či předešlého správce.
Převzetí správy objektu jsme schopni zajistit nejpozději do 7 pracovních dnů po podpisu mandátní smlouvy na zajištění výkonu správy přebíraných nemovitostí – za předpokladu spolupráce s vlastníkem a předchozím správcem. Veškerý rozsah zajištění správy nemovitostí sjednáváme s klienty individuálně, a to dle jejich požadavků.

Informace o nás

  • Našim cílem je Vaše maximální spokojenost s našimi službami
  • Zakládáme si na seriózním přístupu ke svým obchodním partnerům
  • Velký důraz klademe na přesnou a spolehlivou evidenci podkladů
  • Zaručujeme každému klientu individuální přístup
  • Podklady zpracováváme moderními programovými prostředky
  • Vaše požadavky řešíme bez zbytečných odkladů
  • Zaručujeme ochranu Vašich dat v souladu s legislativou
  • Naše firma byla založena na základě dlouholetých zkušeností se správou nemovotostí

Naše přednosti

Všechny požadavky klienta provádíme bezodkladně, zodpovědně a spolehlivě. Naše firma zaručujeme bezchybnou evidenci pohledávek a plateb. Snažíme se zajišťovat veškeré opravy s nejnižšími náklady na realizaci. Zakázky probíhají na základě transparentních výběrových řízení. Vždy se snažíme maximálně snížit výdaje za jednotlivé služby. Sledujeme neuhrazené platby a automaticky je upomínáme včetně požadovaného předpisu penále. Poslední slovo při výběru jakéhokoliv dodavatele má vždy klient.